กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

Welcome to Kan.in.th
ครบเครื่องเรื่องเมืองกาญจน์
อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด คลิ๊ก


โบราณสถานพงตึก

รายละเอียด   
    พงตึกเป็นชื่อตำบลเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแม่กลองตรงข้ามกับบ้านท่าหว้า อยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา ชื่อเดิมของเมืองนี้จะเรียกกันว่าอย่างไรยังหาหลักฐานไม่ได้ แต่การเรียกชื่อตำบลนี้ว่า “พงตึก” นั้น คงจะอาศัยเค้าเงื่อนที่มีซากโบราณสถานก่อด้วยอิฐและศิลาแลงอยู่ดาษดื่นทั่วไป เช่นเดียวกับ “ทุ่งตึก” ที่เมืองตะกั่วป่า ซึ่งมีซากโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐปรากฎอยู่ทั่วไป    ปรากฏจากการขุดค้นของราชบัณฑิตยสภา เมื่อ พ.ศ.2470 ครั้งหนึ่งกับการขุดค้นของ ดร.เวลส์ ผู้แทนสมาคมค้นคว้าโบราณคดีของอินเดียว เมือ พ.ศ.2478 อีกครั้งหนึ่ง คงได้ความว่าที่นี่เดิมเคยเป็นเมืองโบราณที่ใหญ่โตเมืองหนึ่ง เพราะมีซากโบราณสถานปรักหักพังอยู่ทั่วไป ของโบราณที่ขุดพบก็มีหลายอย่างเป็นของที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน กับของที่ขุดพบที่เมืองนครปฐม ยังขาดอยู่ก็แต่รูปธรรมจักรกับกวางเท่านั้นที่ไม่เคยพบที่เมืองนี้เลย

   ที่เมืองนี้มีของโบราณซึ่งแปลกกว่าที่เคยพบที่จังหวัดนครปฐมอยู่ 2-3 อย่าง คือพระพุทธรูปฝีมือช่างอมราวดีทำด้วยสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นของเก่ามีอายุอยู่ในระหว่าง พ.ศ.750-900 และตะเกียงโรมันทำด้วยสัมฤทธิ์ แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นของขนาดเล็กเข้าใจว่าพวกอินเดีย ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนี้ คงจะนำติดตัวเข้ามาด้วย โบราณสถานที่พบในตำบลนี้มีพุทธาวาสของพวกอินเดียวก่อด้วยศิลา และเทวสถานของขอมขนาดเล็ก แต่หักพังหมดคงเหลือแต่ฐานจมอยู่ในดินเท่านั้น

 เดิมเมืองนี้คงจะตั้งอยู่ใกล้ทะเล มีแม่น้ำติดต่อออกไปยังเมืองราชบุรี เมืองอู่ทองและเมืองนครปฐมได้ ลำน้ำเดิมวกเหนือบ้านท่าหว้าขึ้นไปประมาณ 500 เมตร ไหลผ่านไปตามแนวทางซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าคลองยางและคลองบางตาลไปออกทะเลที่ แถวบ้านปากน้ำ อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐมต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินใหม่จึงทำให้ลำน้ำตอนนี้ตื้นเขินไป แต่ถึงฤดูน้ำยังสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำเดิมได้จนถึงจังหวัดนครปฐม

เมืองนี้ปรากฏว่าเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจขอม เพราะเคยขุดพบโบราณวัตถุอัน เป็นฝีมือช่างขอมหลายอย่าง แต่เมื่อครั้งขอมมาปกครองบ้านเมืองคงทรุดโทรมลงจนกลายเป็นเมืองขนาดเล็กไป เสียแล้ว พวกขอมจึงสร้างเทวสถานไว้แต่เพียงขนาดย่อม ผิดกันกับเมืองใหญ่ในสมัยขอม เพราะตามเมืองใหญ่ ๆ พวกขอมมักจะสร้างพุทธาวาสหรือเทวสถานขนาดใหญ่ไว้ทั้งนั้น อย่างเช่นเมืองลพบุรี เมืองพิมาย เมืองพระรถที่ดงศรีมหาโพธิ์ และเมืองศรีเทพ เป็นต้น เมืองเหล่านี้มีปูชนียสถานที่ใหญ่โตทั้งสิ้น   เมืองพงตึกคงจะสร้างในคราวเดียวกันกับเมืองนครปฐม เพราะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยจึงไม่ปรากฏชื่อในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ต่อมาในสมัยศรีอยุธยาก็ มิได้ตั้งเมืองนี้ขึ้นอีก เมืองพงตึกจึงกลายเป็นเมืองร้างไปหลายร้อยปี จนบัดนี้คงเป็นแต่เพียงตำบลเล็ก ๆ ตำบลหนึ่งเท่านั้น และซากเมืองโบราณก็ปรักหักพังไปหมด ในปัจจุบันจึงไม่ปรากฏว่ามีร่อยรอยของซากโบราณสถานสมัยทวาราวดี (พ.ศ.1000 – 1200) เหลืออยู่บนพื้นดินเลย แต่ถ้าขุดลงไปใต้พื้นดินแล้ว จะพบรากฐานปูชนียสถานต่าง ๆจมฝังดินอยู่เกลื่อนกลาดไปหมด แม้กะโหลกศีรษะคนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยนั้นก็ได้พบที่บริเวณนี้ไม่น้อยเหมือนกัน

สันนิษฐานว่าเป็นที่ ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดี และได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ชาวเมืองนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 11–12 ทั้งนี้เนื่องจากกรมศิลปากรได้ขุดพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมากที่พง ตึกเมื่อปี พ.ศ. 2470 เช่น ตะเกียงทองสำริดโรมัน พระพิมพ์ดินเผา พระนารายณ์สลักจากศิลา พระพุทธรูป ฯลฯ และต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ดร.เวลส์ ผู้แทนสมาคมค้นคว้าวัตถุโบราณจากประเทศอินเดียได้เดินทางมาสำรวจ และขุดค้นโบราณวัตถุเพิ่มเติมที่พงตึกและยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็น เมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมากเมื่อสมัยพันปีมาแล้ว ปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่ขุดค้นนำ

 

 

การเดินทาง

   ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปทางใต้ประมาณ 37 กิโลเมตร หากมาจากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 92–93 จะมีป้ายบอกทางเข้าซ้ายมือไปโบราณสถานพงตึก เมื่อข้ามสะพานจันทรุเบกษา (สะพานเฉลิมพระเกียรติ) จะผ่านวัดดงสักซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้ตรงไปจนผ่านป้อมตำรวจพงตึกซึ่งอยู่ด้านขวา โบราณสถานพงตึกจะอยู่ถัดป้อมตำรวจพงตึกไปไม่ไกลนัก

 

 

ข้อมูลจาก www.unseenkanchanaburi.com


ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
คำอธิบายภาพ: ไม่มีคำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ:

แสดงความคิดเห็น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงคุณมีบัญชี Facebook คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด คลิ๊กสำหรับเจ้าของธุรกิจ | สปอนเซอร์ | ร่วมเป็นพันธมิตร | จองเสื้อฟรีโฮสติ้ง | ฟรี Email@kan.in.th | จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนฟรี | รับทำระบบเว็บไซต์ | ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ | แชท | วิทยุออนไลน์

www.kan.in.th ครบเครื่องเรื่องเมืองกาญจน์
ติดต่อเรา Email : admin@kan.in.th , www.kan.in.th@gmail.com โทรศัพท์ : 082-2416110