กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

Welcome to Kan.in.th
ครบเครื่องเรื่องเมืองกาญจน์
อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด คลิ๊ก


วัดป่าเลไลยก์ วัดโบราณสมัยอยุธยา

วัดป่าเลไลยก์ จ.กาญจนบุรี หรือชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกขานว่า วัดผ่าอก เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา ใกล้กับวัดขุนแผน ตั้งอยู่ในเมืองลาดหญ้า ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สงครามระหว่างไทยและพม่า นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เป็นมณฑปก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มประดิษฐานพระยืน 3 ด้าน โดยภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ โดยแต่เดิมนั้นเป็นปางมารวิชัย ที่ชำรุดลงเนื่องจากถูกลักลอบเจาะอกขององค์พระเพื่อหาสมบัติ จึงเป็นที่มาของการเรียกขานวัดว่า วัดผ่าอก ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 พระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะองค์พระที่ได้ชำรุดเสีย โดยบูรณะเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เพื่อให้สอดคล้องกับเสภาในเรื่องขุนช้างขุนแผน พระวิหาร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดาน ประดับด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ ด้านหน้ามุขเด็จมีบันไดทางขึ้นทั้ง 2 ด้าน ส่วนบนมีประตูเข้าออก 2 ประตู เจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงกลมก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ส่วนยอดได้ทลายลง ด้านข้างมีฐานเจดีย์ราย ปรากฏอยู่ ปัจจุบันวัดป่าเลไลย์เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ บรรยากาศแบบวัดป่า ไม่ได้มีการสร้างศาสนสถานเพิ่มเติม นับเป็นวัดที่สมถะและอยู่ห่างจากเขตชุมชน จึงอาจขาดปัจจัยอยู่บ้าง พี่น้องที่ท่องเที่ยวผ่านมาสามารถร่วมบุญได้ที่กุฏิท่านเจ้าอาวาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์ต่อไป ..

วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ที่ ถนน รพช. กจ. 3216 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มประดิษฐานพระทั้งสามด้าน บริเวณด้านภายในมณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์
คำอธิบายภาพ: มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มประดิษฐานพระทั้งสามด้าน บริเวณด้านภายในมณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์
พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ภายในมณฑป พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ สร้างขึ้นตามพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสห้ามพระสงฆ์เมืองโกสัมพี ที่ทะเลาะกันเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่มีรูปใดยอมเชื่อ เพื่อเป็นการกำราบทิฐิ พระองค์จึงได้ทรงหลีกเร้นเสด็จจำพรรษาในป่ารักขิตวัน โดยมีพญาช้างปาลิไลยกะและลิงป่า คอยถวายการรับใช้ องค์พระประทับในอิริยาบถนั่งบัลลังก์ หย่อนพระบาททั้งสองลงสู่พื้น หงายพระหัตถ์ขวาบนพระเพลา เป็นกิริยารับกระบอกน้ำจากพญาช้างปาลิไลยกะ พระหัตถ์ซ้ายคว่ำลง เป็นกริยาไม่รับรวงผึ้งจากลิงป่า เนื่องจากภายในรวงมีผึ้งและตัวอ่อนอยู่ องค์พระวัดป่าเลไลย์นี้ แต่เดิมเป็นปางมารวิชัย ได้ถูกลักลอบเจาะอกจนเสียหายและองค์พระชำรุดไปมาก ต่อมาพระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่เป็นปางป่าเลไลย์ เพื่อให้สอคล้องกับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยเศียรพระได้อัญเชิญมาจากวัดอีกแห่งหนึ่ง
คำอธิบายภาพ: พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ภายในมณฑป พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ สร้างขึ้นตามพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสห้ามพระสงฆ์เมืองโกสัมพี ที่ทะเลาะกันเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆ แต่ไม่มีรูปใดยอมเชื่อ เพื่อเป็นการกำราบทิฐิ พระองค์จึงได้ทรงหลีกเร้นเสด็จจำพรรษาในป่ารักขิตวัน โดยมีพญาช้างปาลิไลยกะและลิงป่า คอยถวายการรับใช้ องค์พระประทับในอิริยาบถนั่งบัลลังก์ หย่อนพระบาททั้งสองลงสู่พื้น หงายพระหัตถ์ขวาบนพระเพลา เป็นกิริยารับกระบอกน้ำจากพญาช้างปาลิไลยกะ พระหัตถ์ซ้ายคว่ำลง เป็นกริยาไม่รับรวงผึ้งจากลิงป่า เนื่องจากภายในรวงมีผึ้งและตัวอ่อนอยู่ องค์พระวัดป่าเลไลย์นี้ แต่เดิมเป็นปางมารวิชัย ได้ถูกลักลอบเจาะอกจนเสียหายและองค์พระชำรุดไปมาก ต่อมาพระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่เป็นปางป่าเลไลย์ เพื่อให้สอคล้องกับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยเศียรพระได้อัญเชิญมาจากวัดอีกแห่งหนึ่ง
พระวิหาร ด้านหลังมณฑป เป็นพระวิหารก่ออิฐถือปูน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดาน ประดับบัวลูกแก้วอกไก่ ด้านหน้ามีมุขเด็จ โดยมีบันไดทางขึ้นทั้งสองอยู่ด้านข้าง
คำอธิบายภาพ: พระวิหาร ด้านหลังมณฑป เป็นพระวิหารก่ออิฐถือปูน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดาน ประดับบัวลูกแก้วอกไก่ ด้านหน้ามีมุขเด็จ โดยมีบันไดทางขึ้นทั้งสองอยู่ด้านข้าง
พระพุทธรูปในพระวิหาร ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ปางอุ้มบาตร และปางห้ามสมุทร
คำอธิบายภาพ: พระพุทธรูปในพระวิหาร ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ปางอุ้มบาตร และปางห้ามสมุทร
เจดีย์ประธาน ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นเจดีย์ทรงกลม ก่ออิฐถือปูน บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว
คำอธิบายภาพ: เจดีย์ประธาน ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นเจดีย์ทรงกลม ก่ออิฐถือปูน บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว
Reply #1

Username:
Credits:
พลังน้ำใจ:

ทอสอบ

แสดงความคิดเห็น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เพียงคุณมีบัญชี Facebook คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด คลิ๊กสำหรับเจ้าของธุรกิจ | สปอนเซอร์ | ร่วมเป็นพันธมิตร | จองเสื้อฟรีโฮสติ้ง | ฟรี Email@kan.in.th | จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนฟรี | รับทำระบบเว็บไซต์ | ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ | แชท | วิทยุออนไลน์

www.kan.in.th ครบเครื่องเรื่องเมืองกาญจน์
ติดต่อเรา Email : admin@kan.in.th , www.kan.in.th@gmail.com โทรศัพท์ : 082-2416110